Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö
Kiska.fi – Beta testaus
Wahwa Research & Insight Oy

YLEISKUVAUS KISKAN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSTÄ JA REKISTERIN YLLÄPIDON PERUSTE.

Luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja ovat meille tärkeitä. Wahwa Research & Insight Oy, Y-tunnus 266 3273-5, (jäljempänä ”Wahwa”) on sitoutunut viestinnän tietosuojalain noudattamiseen. Haluamme omalta osaltamme turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen sekä edistää sähköisen viestinnän tietoturvaa.

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat käytäntömme. ”Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn luonnolliseen henkilöön. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan, kun Wahwa on rekisterinpitäjä, tai kun viittaamme tietosuojakäytännön soveltumiseen tuotteen tai palvelun yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus, asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys.

Jos et hyväksy tietosuojakäytäntöämme, älä käytä tätä sivustoa, tai anna Wahwalle henkilötietojasi.

TIEDONKERUU JA REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilötietojasi kerätään ilmoittautuessasi mukaan Kiskan beta -testaajaksi, sekä Kiskan tuotteiden myynnin yhteydessä, myyntikampanjoiden, tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme.

Wahwa kerää muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

1. Tiedot, jotka annat meille:
Ilmoittautuessasi Kiska.fi beta -testaajaksi, kysymme nimesi, ikäsi, sukupuolesi sähköpostiosoitteesi, postiosoitteesi, postinumerosi, ostos- ja toimitusmieltymyksiäsi koskevia tietoja, palautettasi, sekä tiedon suostumisesta beta -testauksen käyttöehtoihin.

Beta -testauksen aikana voit tehdä ostoksia Kiska.fi:n maksuratkaisu Holvi.com sivustolla. Holvi.com sivustolla tehtyjen ostoksien yhteydessä kerättyjen tietojen osalta sovelletaan Holvi.com sivuston käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita. Mikäli et hyväksy Holvi.com:in käyttäehtoja ja tietosuojaperiaatteita, älä tee ostoksia beta -testauksen aikana.

2. Tekniset tiedot:
Kiska.fi sivustoa voi selailla ilman, että sinun täytyy luovuttaa henkilötietoja tai rekisteröityä muutoin. Selaimesi kuitenkin toimittaa Wahwalle automaattisesti tiettyjä tietoja, esimerkiksi käyttämäsi IP-osoitteen, selailun ajankohdan, miltä sivuilta olet tulossa, millä sivuilla vierailet, mitä linkkejä käytät ja mitä sisältöjä olet katsonut.

Kiska.fi sivusto kerää tiedot evästeillä (“Cookies”) ja niitä käytetään tilastolliseen käyttäjäseurantaan, kävijäanalytiikkaan, käyttökokemuksen parantamiseksi ja yksilöimiseksi sekä mainosten näyttämiseksi. Sivustot saattavat sisältää myös kolmansien osapuolten, esimerkiksi kävijäanalytiikkaa tarjoavien yhtiöiden evästeitä.

Voit tarkastella ja hallita evästeitä ja poistaa ne käytöstä eri tavoilla eri selaimissa, mutta yleensä asetus on Työkalut- tai Asetukset-valikossa. Huomaathan, että poistamalla evästeet, tai estämällä niiden käytön, sivuston kaikki toiminallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi, eivätkä sivut toimi optimaalisesti koneellasi.

Kun selaat tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.

3. Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot.
Keräämme tietoja asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvistä asioista, esimerkiksi tilaamiisi ja/tai käyttämisiisi tuotteisiin ja palveluihin, sopimuksiin, yhteydenottoihin, asiakasvalituksiin, sekä tarjontaan ja käyttöön liittyviä tietoja. Keräämme myös tuotteiden ja palvelujen maksamiseen ja laskutukseen liittyviä tietoja ja riippuen käyttämästäsi maksuratkaisuta maksamiseen suoraan liittyviä tietoja, esimerkiksi käyttämäsi luottokorttin tiedot. Voimme myös nauhoittaa asiakaspalvelupuheluja ja kerätä muita sinun ja Wahwan, sekä sinun ja edustamamme tuottajan ja kuljetuspalvelun väliseen kanssakäymiseen liittyvää tietoa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Wahwa voi käyttää henkilötietojasi Kiska.fi sivuston ja sen kautta tarjottujen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen. Henkilötietojasi voidaan käyttää tilaustesi hallinnointiin, sopimusten täytäntöönpanoon ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen sekä pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös käyttäjien tunnistamiseen, tuotteiden ja palvelujen toteuttamiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan, lain sallimissa rajoissa.

Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteidemme ja palvelujemme kohdentamiseen, esimerkiksi voidaksemme näyttää sinulle räätälöityjä sisältöjä. Voimme tehdä tuotteiden ja palvelujen kehittämisen edellyttämiä tilastoja ja yhdistää eri tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen.

Asiakasviestintä, markkinointi ja tutkimus. Henkilötietojasi voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa Wahwan ja sen edustamien tuottajien ja yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelujen markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään. Saatamme olla sinuun yhteydessä Kiska.fi sivuston ja siihen välittömästi liittyvien tuotteiden ja palveluiden osalta esimerkiksi informoimalla sinua tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä asioista. Voimme myös tehdä asiakastyytyväisyyttä ja tuotekehitystä koskevia tutkimuksia.

Henkilötietojasi ei luovuteta Wahwan ulkopuolelle käytettäväksi markkinointiin ilman suostumustasi.

TIETOJEN LUOVUTUS

Wahwa ei myy, lainaa tai muutoin luovuta henkilötietojasi muuten kuin seuraavissa tilanteissa:

Suostumus. Voimme luovuttaa henkilötietojasi siinä määrin kuin olet antanut meille siihen suostumuksesi. Jotkin palvelumme voivat olla luonteeltaan sellaisia, että niissä julkaistaan käyttäjien henkilötietoja, esimerkiksi yhteisöpalvelut ja sellaiset palvelut, joiden avulla käyttäjät julkaisevat omia sisältöjään.

Alihankkijat ja kauppiaat. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Wahwan alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Ostamasi tuotteen toimittamiseksi tarpeellisia henkilötietojasi, kuten nimi, osoite ja puhelinnumero, luovutetaan ostamasi tuotteen myyneelle tuottajalle ja sen kuljetuksesta huolehtivalle kuljetusliikkeelle. Tällaiset kolmannet tahot eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun kuin siihen tarkoitukseen mihin tietosi on luovutettu ja velvoitamme heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan riittävästä tietoturvasta henkilötietojesi suojaamiseksi.

Kansainväliset tietojen siirrot. Henkilötietojasi voidaan siirtää eri maiden välillä. Tilattaessa tuotteita toimitettavaksi EU-alueen ulkopuolelta saatamme siirtää henkilötietoja sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Osa palveluista ja teknisistä ratkaisuista joita käytämme Kiska.fi sivuston ja tiedonkeruun toteuttamiseksi saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. Tällöin huolehdimme henkilötietojen suojasta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvan, esimerkiksi viranomaisen esittämän vaatimuksen perusteella.

Yritysjärjestelyt. Mikäli Wahwa myy liiketoimintansa tai osan siitä, voidaan kyseiseen liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja siirtää liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle.

ALAIKÄISIÄ KOSKEVIEN TIETOJEN KÄSITTELY

Alaikäiset (Suomessa alle 18-vuotiaat henkilöt) eivät voi tehdä ostoksia, tai muita oikeustoimia tällä sivustolla ilman vanhempansa tai laillisen holhoojansa suostumusta. Lähtökohtaisesti käsittelemme kaikkea meille annettua tietoa täysi-ikäisten ja täysivaltaisten kansalaisten henkilötietoina.

REKISTERIN SUOJAUS

Wahwa käyttää sekä teknisiä, että organisatorisia keinoja suojata meille kertyneitä ja luovutettuja henkilötietoja. Luotamme tarkoin valittujen yhteistyökumppaneiden teknisiin salaus- ja suojausratkaisuihin, joiden kuvauksiin voit tutustua heidän sivustoillaan. Wahwa on rajannut omassa organisaatiossaan käyttöoikeuksilla ja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla asiattomien henkilöiden pääsyn luottamuksellisiin henkilötietoihin. Yhteistyökumppaneidemme kanssa käytämme sopimuksellisia keinoja tiedon käyttöoikeuksien ja tallentamisen rajaamiseksi.

SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus lainsäädännön puitteissa tarkastaa tämän henkilötietosuojaperiaatteen alaiseen henkilörekisteriin talletetut tietosi sekä pyytää Wahwaa korjaamaan virheelliset tietosi.

Voit myös kieltää Wahwaa käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai markkina- tai mielipidetutkimukseen.

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi sinun tulee lähettää pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Wahwa Research & Insight Oy
Lönnrotinkatu 19C3
00120 Helsinki

REKISTERIN NIMI JA REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjä on Wahwa Research & Insight Oy (Y-tunnus 266 3273-5), Lönnrotinkatu 19C3, 00120, Helsinki

MUUTOKSET REKISTERISELOSTEESEEN

Wahwa voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön, tai poistaa pääsyn tälle sivustolle milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Jos tätä tietosuojakäytäntöä muutetaan olennaisesti Wahwa ilmoittaa asiasta Kiska.fi kotisivulla 30 päivän ajan.