Toimitusehdot

Toimitusehdot
KISKA.FI (BETA) KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT

Julkaistu 13.4.2015


Palvelun kuvaus

Kiska.fi on verkkopalvelu, joka välitttää elintarvikkeiden ja kuljetuspalveluiden osto- ja myyntitoimeksiantoja.

Kiskassa elintarvikkeiden tuottajat esittelevät ja myyvät tuotteitaan ostajille. Kiska välittää myös kuljetuspalveluita ja tarjoaa ostajalle mahdollisuuden valita itselleen sopivimman tavan ostettujen tuotteiden olviankkimiseksi haltuunsa. Kiska toimii välittäjänä osapuolten välillä ja kehittää kaupankäynnissä tarvittavaa teknologiaa, kumppaniverkostoa sekä prosesseja sujuvan palvelukokemuksen tuottamiseksi.

Kiska toimii Ostajan palautekanavana, sekä välittäjänä tuotteiden ja palveluiden laatua ja asiakaskokemusta koskevissa kiistatilanteissa. Kiska kehittää jatkuvasti palvelun kautta myytävien tuotteiden tarjoamaa ja valvoo Kiskan kautta myytävien tuotteiden ja palveluiden laatua.


Ehtojen hyväksyminen

Nämä ovat Wahwa Research & Insight Oy:n, Y-tunnus: 2663273-5, jäljempänä (”Wahwa”) käyttöehdot, jäljempänä (“Käyttöehdot”) www.kiska.fi –verkkokaupalle (jäljempänä ”Kiska”).

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Kiskasta ostettujen tuotteiden ja palveluiden kauppaan ostajan (“Ostaja”), elintarvikkeiden tuottajan (“Tuottaja”), kuljetuspalveluita tarjoavan toimijan (“Kuljetuspalvelu”), sekä Kiskan välillä.

Käyttämällä Kiskaa hyväksyt nämä Käyttöehdot ja ymmärrät niiden sitovan sinua. Mikäli et suostu näihin Käyttöehtoihin tai niiden mahdollisiin muutoksiin, älä käytä Kiskaa.


Henkilötietojen käsittely ja tietosuojakäytäntö

Yksityisyydensuojamme koskee ostamisen yhteydessä antamiasi tietoja sekä muita käyttäjää koskevia tietoja. Lisätietoja yksityisyydensuojastamme saat lukemalla tietosuojakäytäntömme.


Verkkokaupasta ostaminen Beta-testausvaiheessa

Beta-testauksessa Wahwa testaa Kiskassa myytävien tuotteiden ja palveluiden kysyntää sekä Checkout -maksupalvelun toimivuutta WordPress / WooCommerce verkkokauppa-alustalla.

Ostoksia voit tehdä ilman rekisteröitymistä. Ostoksien tekemistä varten Ostajan tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen. Ostajalla on oltava käytössään Checkout -palvelun hyväksymä verkkopankki, joihin hänellä on laillinen käyttöoikeus.

Oston yhteydessä Ostajan on annettava oikeelliset nimi- ja osoitetiedot, sekä tuotteiden toimittamista ja ostamiseen liittyvää yhteydenpitoa varten toimiva sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Tilausvahvistus ja kuitti, jossa tuotteet palvelut ja verot ovat eriteltynä, toimitetaan Ostajalle vain sähköpostitse (Ks. 9. Hinnat, verot ja kuitti). Puhelinnumeroa tarvitaan tuotteiden toimitusta koskevaan kiireelliseen yhteydenpitoon (Ks. 5. Tuotteiden toimitus).


Tuotteiden toimitus, omistusoikeuden siirtyminen ja toimituksesta sopiminen

Tuotteet toimitetaan Ostajalle tilauksen yhteydessä ilmoitettavaan toimitusosoitteeseen toimituspäivän aikana kello 11-21 välillä.

Tuotteiden toimittaminen ja omistusoikeuden siirtyminen Tuottajalta Ostajalle edellyttää Ostajan, tai Ostajan edustajan allekirjoitusta tuotteen vastaanottamisesta. Tuotteita ei täten voida jättää toimitusosoitteeseen ilman asianmukaista kuittausta Ostajalta tai Ostajan edustajalta.

Beta-testauksen aikana Kiska varaa oikeuden neuvotella Ostajan kanssa toimitusajankohdasta ja -paikasta, mikäli toimitusosoite ja -aika eivät ole mahdollisia toteuttaa Kiskan käytettävissä olevien ajojärjestelyiden puitteissa. Tässä tapauksessa Kiska pyrkii olemaan yhteydessä Ostajaan hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen mahdollisimman nopeasti sopiakseen uudesta toimitusajasta tai paikasta.

Mikäli Ostajaa ei tavoiteta, tai uutta toimitusjärjestelyä ei muista syistä saada sovituksi, Kiskalla on oikeus palauttaa kauppahinta täysimääräisenä Ostajalle ja perua kauppa. Kaupan perumisesta toimituksen vastaanottamiseen liittyvistä syistä kauppahinnan palauttamisen lisäksi ei makseta erillistä korvausta, eikä Kiska vastaa kauppasumman ylittävistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista.


Ostajan velvollisuudet ja vastuut

Kiska edellyttää Ostajalta myötävaikutusta toimituksen onnistuneeseen vastaanottamiseen. Ostajan, tai hänen edustajansa, vastuulla on oltava tavoitettavissa ilmoitetussa toimituspaikassa sovittuna toimitusaikana. Niin ikään edellytetään Ostajan olevan tavoitettavissa antamastaan puhelinnumerosta ja tarkistaneen puhelimen ja liittymän olevan toimivia, kytkettynä päälle sekä yhteydessä verkkoon toimituspäivänä.

Jos Ostaja tai Ostajan edustaja ei ole paikalla vastaanottamassa toimitusta sovittuna aikana, toimituksesta vastaava Kuljetuspalvelu on yhteydessä Ostajaan käyttäen annettuja yhteystietoja. Mikäli Ostaja ei ole paikalla vastaanottamassa tuotteita 5 minuutin kuluessa yhteydenottoyrityksestä, Kuljetuspalvelulla on oikeus toimitusaikataulussa pysymisen varmistamiseksi jättää tuote toimittamatta ja jatkaa matkaa seuraavaan toimitusosoitteeseen.

Toimittamattomien tuotteiden osalta Kiskan asiakaspalvelu yrittää saman päivän aikana tavoittaa Ostajan ja mahdollisuuksien mukaan suunnitella ajojärjestelyn loppupäivän osalta siten, että toimitus saadaan hoidettua.

Mikäli Ostajaa ei tavoiteta tai uudesta toimituksesta muista syistä saada sovittua Kuljetuspalvelun toiminta-ajan puitteissa saman päivän aikana, Kiska voi veloittaa tilauksen hinnan täysimääräisenä ja pidättää itselleen omistusoikeuden tuotteista korvauksena menetetystä ajasta, hukatuista kuljetusresursseista ja ylimääräisistä käsittelykuluista.

Tuotteiden pidättämisestä Ostajan puutteellisen myötävaikutuksen perusteella ilmoitetaan Ostajalle sähköpostilla Oston yhteydessä annettuun osoitteeseen. Mikäli asiakas haluaa kiistää tuotteiden pidätyksen tulee hänen olla välittömästi ilmoituksen saatuaan yhteydessä Kiskan asiakaspalveluun ja sovittava poikkeusjärjestelyistä tuotteiden toimittamiseksi. Näiden ehtojen myötä Ostaja hyväksyy, että poikkeusjärjestelyt ovat aina neuvottelun varaisia, eivätkä aina saatavilla tuotteiden pilaantuminen, varastointimääräykset ja Kuljetuspalveluiden saatavuus huomioiden.

Tapauksissa, joissa tuotteen toimitusta ei voida suorittaa sovitusti muista kuin Ostajan myötävaikutuksen puutteesta johtuvista syistä Kiska sitoutuu palauttamaan tuotteen kauppahinnan Ostajalle täysimääräisenä. Esimerkkejä tämän kaltaisista tilanteista ovat kuljetuksen myöhästyminen sovitusta ajasta liikenne- ja sääolosuhteiden tai onnettomuuden johdosta, jne. Kiskan asiakaspalvelu tekee kaikkensa järjestääkseen toimituksen perille, mutta mikäli Ostajaa ei tavoiteta, tai uutta toimitusjärjestelyä ei muista syistä saada sovituksi, Kiskalla on oikeus pakottavista syistä palauttaa kauppahinta täysimääräisenä Ostajalle ja perua kauppa.

Kauppahinnan palauttamisen lisäksi Kiska ei ole velvollinen maksamaan muita erillistä korvauksia, eikä Kiska vastaa kauppasumman ylittävistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista.


Vahingot, laatuvirheet ja reklamaatiot

Ostajan Kiskasta ostamien tuotteiden omistusoikeus siirtyy Tuottajalta Ostajalle toimituksen yhteydessä Ostajalta, tai Ostajan edustajalta, pyydetyn toimitusasiakirjan kuittaavan nimikirjoituksen myötä.

Omistusoikeuden siirtymiseen asti tuotteen vahingoista ja laatuvirheistä vastaa Kiska Tuottajan ja Kuljetuspalvelun kanssaan tekemiensä sopimusten mukaisesti. Ostaja ei ole velvollinen ottamaan vastaan, tai maksamaan viallisia tuotteita.

Ostaja on kuitenkin velvollinen myötävaikuttamaan onnistuneeseen kauppaan tarkistamalla tuotteet ja niiden moitteettomuuden ilmeisten vikojen, kuten rikkinäisten pakettien, tai virheellisten toimitusmäärien havaitsemiseksi ennen Omistusoikeuden siirtoa allekirjoituksellaan. Mahdollisiin rikkoutumisiin ja muihin laatuvikoihin Ostajan tulee siis ensisijaisesti puuttua toimituksen yhteydessä, huomauttamalla tuotteen kuljetuksesta vastaavalle Kuljetuspalvelun edustajalle ja kieltäytymällä vastaanottamasta viallisia tuotteita.

Mikäli Kuljetuspalvelun edustaja ei kykene ratkaisemaan tilannetta vaihtamalla viallisen tuotteen, tai Ostaja havaitsee tuotteessa olevan vahinkoja tai laatuvirheitä vasta tuotteiden kuittaamisen jälkeen on Ostajan oltava asian huomattuaan viipymättä yhteydessä Kiskan asiakaspalveluun. Kiska pyrkiii kaikin keinoin huolehtimaan Ostajan tilauksen täyttämisestä, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista Kiska palauttaa rahat niiden ostosten osalta, joiden kunnosta tai laadusta asiakas on reklamoinut aiheellisesti ja viipymättä tuotteen luonnollinen säilyvyys huomioiden.

Kauppahinnan palautuksen lisäksi erillisiä korvauksia ei makseta, eikä Kiska vastaa kauppasumman ylittävistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Kaikissa tuotteiden ja palveluiden laatua koskevissa asioissa Ostajan on syytä aina olla ensisijaisesti yhteydessä Kiskan asiakaspalveluun, joka pyrkii mahdollisuuksiensa puitteissa ratkaisemaan sekä tavanomaiset, että poikkeukselliset tilanteet asiakastyytyväisyyden takaamiseksi. Kiskan asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Kiskan vekkosivuilta, tilausvahvistuksesta, sekä ostoskuitista.


Tilauksen peruuttamisoikeuden käyttö, määräajat ja menettely

Koti- ja etämyyntiä säätelevää Kuluttajasuojalain kuudetta lukua ei sovelleta sopimukseen, joka koskee elintarvikkeiden tai muiden päivittäistavaroiden yksittäisiä toimituksia kuluttajan asuntoon tai työpaikalle säännöllisesti toimivan jakelujärjestelmän avulla. Kiskasta ostettuja moitteettomia elintarvikkeita ei siis voi palauttaa niiden vastaanottamisen ja hyväksymisen jälkeen.

Vahinkojen ja laatuvirheiden osalta Ostajan tulee olla yhteydessä Kiskan asiakaspalveluun viipymättä virheen havaittuaan (Ks. 7. Vahingot, laatuvirheet ja reklamaatiot).

Kiskassa tehdyt tilaukset ovat lähtökohtaisesti sitovia, mutta Ostaja voi neuvotella Kiskan asiakaspalvelun kanssa tilauksen perumisesta ja kauppasumman palauttamisesta mikäli tilaus ei ole mennyt eteenpäin ja sitä maksettu Tuottajalle sekä Kuljetuspalvelulle. Yleisenä perumisen takarajana on kolme arkipäivää ennen toimitusta.

Ennakkomyynnissä olevat tuotteet maksetaan Tuottajalle välittömästi, joka sitoutuu tuotteen ja kuljetuksen hankkimiseen. Näissä tapauksissa tilaukset ovat sitovia, eikä kauppasummaa voida tuotteen nopean pilaantumisen vuoksi palauttaa, vaikka Ostaja ei tuotetta voisikaan vastaanottaa. Mikäli sinulla on ennalta nähtävissä olevaa epävarmuutta ennakkoon varattavien tuotteiden haluamisen, tai niiden toimitukseen sitoutumisen osalta, älä osta ennakkomyyntituotteita Kiskasta.


Toimitusalueet

Beta-testauksen aikana toimitusalueena Kiska.fi ostoksille on PK seutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen.


Hinnat, verot ja kuitti

Tilauksen kokonaishinta koostuu tuotteiden hinnoista, Kiskan perimistä käsittelykuluista sekä veroista. Beta-testauksen ajan kuljetukset ovat maksuttomia.

Ostamasi tuotteet veloitetaan tilaushetkellä ja saat ostoksistasi kuitin, joka toimitetaan ostoksen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Ennakkomyynnissä olevista tuotteista peritään ennakkovarausmaksu, joka on maksimihinta jonka asiakas sitoutuu tuotteesta maksamaan. Varaushinta pyritään asettamaan mahdollisimman lähelle toteutuvaa kauppahintaa. Hintamuutokset hyvitetään asiakkaalle toteuman mukaan. Beta testauksen aikana hintahyvitys tapahtuu käteisellä toimituksen yhteydessä.


Tuotteiden saatavuus

Tarjottuja tuotteita on usein saatavilla vain rajoitettu erä. Sivustolla näet paljonko kutakin tuotetta on vielä saatavilla.

Mikäli teknisen virheen, tai muun syyn, takia maksat tuotteen, jota ei voida toimittaa Kiskalla on oikeus palauttaa kauppahinta täysimääräisenä Ostajalle ja perua kauppa. Kaupan perumisesta ei makseta erillistä korvausta, eikä Kiska vastaa kauppasumman ylittävistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista.


Tilausvahvistus

Ostoksen tehtyäsi saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen ja kuitin. Tilausvahvistus sisältää tuotteiden toimittamista koskevaa tärkeää tietoa. Ostajan tulee tarkistaa vahvistuksessa olevat tiedot ja ilmoittaa mahdollisista virheistä viipymättä Kiskan asiakaspalveluun häiriöttömän toimituksen varmistamiseksi.


Ehtojen muuttaminen

Wahwa pidättää oikeuden muuttaa Käyttäehtoja ilman ennakkovaroitusta. Ostaja hyväksyy ajantasaiset Käyttöehdot jokaisen oston yhteydessä.


Palvelun muutokset

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia Kiska.fi sivustoon. Voimme keskeyttää sekä palvelun, tai tehdä muutoksia sen osiin, milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa keskeytyksestä johtuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista muutoin kuin toimittamattomien tilausten kauppasumman osalta.


Omistusoikeudet

Hyväksyt sen, että Kiskan sisältö on tekijänoikeuden alaista sisältöä. Mikäli ei toisin mainita, sinulla ei ole valtuuksia muuttaa, vuokrata, lainata, myydä, levittää tai luoda Kiskasta kokonaan tai osittain johdettuja töitä.

Yritykset päästä sisään Kiskan sivustolle ja sen sisältöön muilla keinoin kuin tuottamiemme käyttöliittymiemme kautta ovat kiellettyjä. Tietomurto- ja kalasteluyritykset ilmoitetaan poliisille.


Yhteydenpito

Tilauksen toimitukseen liittyvissä asioissa olemme yhteydessä pääsääntöisesti sähköpostitse. Kiireellisissä asioissa voimme myös olla yhteydessä myös puhelimitse.

Kiska.fi sivuston kautta voidaan myös ilmoittaa yleisiä asioita ja esimerkiksi muutoksista tietosuojakäytöntöön tai näihin käyttöehtoihin.


Tekijänoikeudet ja niiden valvonta

Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia, ja odotamme samaa käyttäjiltämme. Jos uskot, että aineettomia oikeuksiasi on Palvelussa loukattu, ilmoita ongelmasta Kiskan Beta-testauksesta vastaavan Wahwan asiakaspalveluun osoitteeseen kiska@wahwa.fi


Rikkomukset

Ilmoita Kiskan käyttöehtojen rikkomuksista Kiskan asiakaspalveluun osoitteeseen kiska@wahwa.fi, tai kirjallisesti sopimuksen yhteystiedoissa mainittuun postiosoitteeseen.

Wahwaa ja Kiskan beta-testausta koskevat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla, mutta mikäli ratkaisua joudutaan hakemaan oikeustoimista käsittelypaikka on Helsingin käräjäoikeus.


Yhteystiedot

Wahwa Research & Insight Oy

Y-tunnus: 266 3273-5

Lönnrotinkatu 19 C 3

00120 Helsinki